Avís Legal

Avís legal

1.- Titularitat: Per donar compliment amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’especifiquen les dades d’informació general sobre la titularitat d’aquesta Web:
Titular: Associació Bo per Barcelona
NIF G 44546778
Adreça: C./ Sant Ramon de Penyafort número 1, 6è 1ª BCN Contacte: NOU EMAIL
Dades registrals: Secció Primera del Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya.

2.- Condicions d’ús: L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquesta pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap mena d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals tingui accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a la Web, no obstant la Plataforma es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de la Plataforma Bo per Barcelona oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o inclús tècniques i la Plataforma Bo per Barcelona no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

3.- Enllaços (Links): Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut de les quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, la Plataforma Bo per Barcelona no es fa responsable de les informacions, serveis i continguts en general d’aquestes pàgines Web de tercers. La pàgina Web de la Plataforma Bo per Barcelona és independent pel que no té cap control envers el contingut de les pàgines de tercers. Un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de la Plataforma Bo per Barcelona no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús. En el cas que la Plataforma Bo per Barcelona tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir l’enllaç corresponent com més aviat possible.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial: Els drets relatius a la propietat industrial e intel·lectual (com poden ser les marques, logotips, texts, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de la Plataforma Bo per Barcelona. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. Sense la prèvia autorització escrita de la Plataforma Bo per Barcelona, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de la Plataforma Bo per Barcelona renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzin sense fins comercials i exclusivament per informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondran exclusivament a l’usuari.

5.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa: La Plataforma Bo per Barcelona no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Plataforma Bo per Barcelona o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne a la plataforma davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de portar a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin a la Plataforma Bo per Barcelona, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol mena d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. 6.- Llei aplicable – Jurisdicció: La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta Web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.